Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова от Лаборатория “ОРММ”, ИОХЦФ-БАН, беше сред шестте номинирани кандидата за Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука.
След смяната на DNS сървъра acdlabs.orgchm.bas.bg вече не е синоним на at117b.orgchm.bas.bg и за да работи AcdLabs трябва да се направи следното:
От All programs --> Acdlabs... --> Licensing --> License server --> register се задава: at117b.orgchm.bas.bg вместо acdlabs.orgchm.bas.bg
Уважаеми колеги,
Документи, свързани с процедурата по избор на директор на ИОХЦФ-БАН, можете да намерите тук
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi