Конференции

2020


Конференции организирани/съорганизирани от ИОХЦФ - БАН

ECOLOGICAL PRODUCTS FOR HEALTH

От 04 до 08 октомври 2020 г. във Велинград, България ще се проведе научна конференция "ECOLOGICAL PRODUCTS FOR HEALTH", организирана от ННП "Bio Active Med" и Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle).

BIKE 813748

В рамките на проект MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS, INNOVATIVE TRAINING NETWORKS H2020-MSCA-ITN-2018, BIKE 813748, в периода 24-26 юни 2020 г. ще се проведе WEBINAR на тема „Получаване и характеризиране на катализатори за получаване на водород“. Организатор на събитието е Института по органична химия с Център по фитохимия. По темата на семинара ще бъдат изнесени лекции от видни учени от БАН

IOCCP

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящата годишна научна сесия на ИОХЦФ, посветена на 60 годишнината от основаването му, ви предоставяме предварителна програма и модел на резюме за постерен доклад. Моля спазвайте изискванията текста да е до една страница с шрифт “Times New Roman”, размер 12 и междуредие 1. Препоръчителни размери на постерите са ширина 80 см и дължина 120 см. Изпращайте своите резюмета на гл. асистент д-р Цветелина Дончева на e-mail: tsvety@orgchm.bas.bg. Краен срок: 18.03.2020 г.

GWB

Институтът се включи в организираната от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в световен мащаб закуска “Global Women’s Breakfast”, която се състоя на 12 февруари 2020 г. в интервала 10:30 – 12:00 ч. Дами, с интереси в науката химия посветиха събитието на 60-годишния юбилей на два основни института в БАН – ИОХЦФ и ИОНХ. Срещата имаше дискусионен характер с цел разширяване на контактите на учените от двата института, като три докторантки представиха постигнатите от тях досега научни резултати

Конференции организирани/съорганизирани от ИОХЦФ - БАН и посветени на 150 годишнината на БАН

BAO

Международната конференция “Природните био-антиоксиданти като вдъхновение за хранителната химия и фармация”, организирана от Институтът по органична химия с център по Фитохимия – БАН се проведе за трети пореден път от 17 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър

ICNPU

От 29 май до 01 юни 2019 г. в Албена, България се проведе Четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти: От растенията до аптечната лавица/4th International Conference of Natural Product Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2019).


IOCCP

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия към Българската Академия на Науките отбеляза 150-тата годишнина от основаването на БАН и 59-тата годишнина на Института с двудневна научна сесия, провела се на 17 и 18 април 2019 г. Бяха представени стартиралите през тази година Национални научни програми и Европейски проекти, изпълнявани в Института. Бяха връчени грамоти на учениците, представили постери, и наградени отличените постери. Сесията завърши с дискусия на чаша вино.

GWB

Институтът по органична химия с център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ-БАН) организира закуска за дами от всички области на химията от БАН и Университети в страната в рамките на организираната от IUPAC “Global Women’s Breakfast” (GWB), която ще се състои на 12 февруари 2019 г. в интервала 10:30 – 12:00 ч. Мероприятието е посветено на 100-годишнината на IUPAC (Международен съюз по чиста и приложна химия) и 150-годишнината на периодичната таблица на Дмитрий Менделеев. Закуската ще се излъчва на живо в цял свят. Желаещите да присъстват на срещата дистанционно са добре дошли на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=zmMX1MZSmWo