ИОХЦФ-БАН отдава под наем

Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем лаборатория 516, адрес гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 9, ет. 5 с площ 48 кв.м. с първоначална месечна наемна цена левовата равностойност на 288.00 (двеста осемдесет и осем) евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойноста не е включен ДДС.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.9, ет.2, стая 206, тел. 02 9606 112, 02 8731016, 0888310739


Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем помещение (лаборатория) 412 с обща площ 48 кв.м., адрес гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 9, ет. 4. Началната месечна наемна цена е левовата равностойност на 5 евро за кв.м. Общата стойност на началната наемна цена е 240.00 (двеста и четиридесет) евро без ДДС.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ-БАН, гр. София, ул. "Академик Г. Бончев", бл. 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 8731016 , тел.: 0888310739


Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем складово помещение до бл. 9 (гр. София, ул. "Акад.Георги Бончев") с обща площ 30 кв.м. без електричество и вода. Първоначална месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 66.00 (шестдесет и шест) евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането без ДДС.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ-БАН, гр. София, ул. „Академик Г. Бончев”, бл. 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 8731016 , тел.: 0888310739


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН дава под наем стая 202 с обща площ 25 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, ет. 2. Началната месечна цена на стаята е левовата равностойност на 4 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 100 (сто) евро без ДДС.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 0878940360.

Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем /помещение – бюфет/ барче с обща площ 44 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 3.00 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 132.00 /сто тридесет и две/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – до 17:30 часа на 31.08.2020 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.
Молбите могат да бъдат подадени и на e-mail:office@orgchm.bas.bg
Кандидатите трябва да получат входящ номер. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем помещение /стая/ № 110, адрес гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 9, ет. 1 с площ 22 кв.м.. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4.20 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 92.40 /деветдесет и две и 0.40/ евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойността не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 11.08.2020 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.9, ет.2, стая 206, тел. 02 9606 112, 02 8731016, 0888310739. Офертите могат да бъдат подадени и на e-mail:office@orgchm.bas.bg
Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем стая 3 с площ 22.5 кв. м. и обслужваща площ 4.67 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 13. Началната месечна цена на стаята е 3.20 евро без ДДС на кв. м. и 2.30 евро на кв. м. за обслужващата площ без ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 17.03.2020 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 0878940360. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение, представляващo стая с обща площ 25 кв. м. и прилежащ към нея склад (хладилна стая) с обща площ 20 кв. м. с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж -1. Началната месечна цена на общата площ е 2.20 евро за кв. м.. Общата стойност на началната наемна цена е 99 /деветдесет и девет/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 28.02.2020 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 0878940360. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение /стая/ № 110 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 1. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4 евро за кв. м.. Общата стойност на началната наемна цена е 88.00 /осемдесет и осем/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 20.08.2019 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.