Персонал

Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Аделина Македонска ХБПЕ 403 163 amakedonska
Адриана Казакова ХЛ 501 173 aslawowa
Александър Кантарджиев ЦЯМРС 117 189 alexkant
Александър Долашки ХБПЕ 417 155 adolashki
Алла Бънкова ХБПЕ 418 185 abunkova
Ангел Конакчиев ХПВ 519 148 angel
Ангелина Косатева ХТГ 414 182 ani_popova
Анна Алексиева ОА 112 206 aalexieva
Антоанета Трендафилова ХПВ 518 144 trendaf
Антон Костадинов СОА 413 138 aak
Антоний Абаджимаринов ОМР 513 139
Ася Даскалова ХБПЕ 403 163 adaskalova
Атанас Курутос ОСС 302 102 ak
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Биляна Петрова ХТГ 407 130 bpetrova
Бистра Стамболийска СОА 406 127 bs
Бойко Цинцарски ХТГ 407/415 182/130 btsintsarski
Боряна Трушева ХПВ 510 149 bobi_tru
Боряна Червенкова ОСС 310 134 bmp
Боряна Якимова ХБПЕ 417 155 byakimova
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Валери Георгиев ЦЯМРС 105
Ваня Куртева ОСС 309 156 vkurteva
Ваня Мантарева ХБПЕ 211 181 mantareva
Вася Банкова ХПВ 510 149 bankova
Венелина Христова ФСО 203 128 vchristova
Венцеслав Атанасов ХБПЕ 510 149 vatanassov
Вера Денева ОСС 302 102 vdeneva
Весела Кънчева ХЛ 502 187 vkancheva
Виктория Иванова ХПВ 518 144 vgenova
Владимир Димитров ОСС 306 157 vdim
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Галина Папазян БАВ gdp
Георги Георгиев ХТГ 407 182
Георги Гергинов ОСС 307 114 ggerginov
Георги Добриков ОСС 321 132 gmdob
Глория Исса ОРММ 402 109 issa
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Даниела Антонова ХЛ 107 164 dantonova
Даниела Клисурова БАВ dklisyrova
Данчо Йорданов ХБПЕ 418 185 dyordanov
Деница Панталеева СОА 303 106 deni
Десислава Гергинова ЦЯМРС 103 120 dpg
Десислава Тенева БАВ 032/642759 dteneva
Димитър Атанасов ОСС -9 d_atana
Димитър Кайнаров ХБПЕ 403 163 dkaynarov
Добрин Иванчев ОМР -12 105
Донка Димитрова ФСО 208 115 ddimitrova
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Евелина Велчева СОА 304/406 103/127 ev
Емил Спасов ОМР -11 105 espasov
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Жанина Петкова ОСС 312 117 zhpetkova
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Ивайло Славчев ОСС 321 132 ivaylo.slavchev
Ивалина Трендафилова ОРММ 411 111 itrendafilova
Иван Ангелов ХБПЕ 213 176 ipangelov
Иванка Стойчева ХТГ 407/415 182/130 istoycheva
Изабела Иванова ОРММ 401 145 iivanova
Ирена Загранярска ОСС 311 158 irenash
Ирена Филипова ОСС 301 152 irena
Ирина Янакиева БАВ irina.yanakieva
Искра Тоцева ХЛ 501 135 iskra
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Йордан Александров БАВ lbas
Йордан Георгиев БАВ 032/642759 yordan.georgiev
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Калина Алипиева ХПВ 507 137 alipieva
Калина Данова ХПВ 504 141 kdanova
Калина Костова ОСС 311 158 kalina
Камелия Гечовска ХЛ 107 164 kgechovska
Камелия Доганова ОА 206 112 kdoganova
Consolato Rosmini ОРММ 402 rosmini
Красимира Дикова ОСС 311 158 petkova
Красимира Идакиева ХБПЕ 216 190 idakieva
Кристиян Георгиев ОА 218А 186
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Лидия Колева ХЛ 502 187 lkoleva
Людмил Антонов ОСС 316 125 lantonov
Людмила Велкова ХБПЕ 403 163 lvelkova
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Манол Огнянов БАВ 032/642759 mogn
Маргарита Попова ОРММ 411 111 mpopova
Мариана Каменова ОСС 310 134 anmari
Мариета Анестиева БАВ maa
Марин Рогожеров СОА 101 150 mrogojer
Мария Аргирова СОА 413 138 margirova
Мартин Равуцов ОСС 312 117 mravutsov
Мая Гунчева ХБПЕ 408 160 maiag
Мая Кирилова ОСС 308 154 maya
Мая Маринова ОСС 308 154 mm
Миглена Василева ХТГ 415 130 mvassileva
Милена Попова ХПВ 510 149 popova
Милена Спасова СОА 219 193 mspasova
Мирослав Дангалов ЦЯМРС 112 172 m.dangalov
Мирослав Рангелов ХБПЕ 201 161 mran
Михаил Михайлов ОМР 513 139
Момчил Димитров ОРММ 410 119 md2
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Надежда Костова ХПВ 519 148 kostova
Надежда Петрова СОА 220 197 nadya
Надежда Табакова ОСС 314 101 tabakova
Надя Колева ФСО 203 128 nkoleva
Неда Анастасова СОА 303 106 neda
Недка Джарова ФСО 203 128
Никол Желязкова ХБПЕ
Нина Йорданова ОА 206 112 nyordanova
Николай Василев ЦЯМРС 112 172 niki
Николай Лумов СОА
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Павлета Шестакова ЦЯМРС 209 136 psd
Павлинка Долашка ХБПЕ 405 123 dolashka
Петко Денев БАВ 032/643140 petkodenev
Пламен Илчев ФСО 203 128 pilchev
Пламен Христов ХБПЕ -1 174 plamen
Пролетина Кардалева ХБПЕ 417 155 pkardaleva
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Радостина Иванова ОРММ 402 111 rivanova
Радостина Тошковска 503 194 rtoshkovska
Райна Тодорова ОСС 420 183 reni
Ралица Чимширова ХПВ 510 149
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Светлана Симова ЦЯМРС 104 140 sds
Светлана Момчилова ХЛ 506 135 svetlana
Свилен Симеонов ОСС 307 114 svilen
Симеон Ангелов ОСС 320 anguelovsimo
Симеон Стоянов СОА 413 138 s_stoyanov
Снежанка Бакалова СОА 212 126 bakalova
Станислава Тодорова ОСС 309 156 stodorova
Стефан Маринов ХТГ 414 162 stif
Стефан Филипов ХПВ 503/505 194/185 philipov
Събина Танева ХЛ 520 159 sabina
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Таня Христова ФСО 218 129
Таня Цончева ОРММ 409 6640 tsoncheva
Томи Иванов ОМР -12 105
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Христина Лазарова ОРММ 411 111 lazarova
Христо Петков ХПВ 510 149 hvp
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Цветелина Дончева ХПВ 503 194 tsvety
Цветинка Грозданова ХПВ 507 137 tgrozdanova
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Юлиана Райнова ХБПЕ 216 190 yraynova
Име Група Стая Телефон* Е-поща**
Явор Митрев ЦЯМРС 106 146 yavor
Яна Николова ОСС 321 132 ynikolova
Име Телефон*
Димитър Манолов 32-84
Йордан Петков 66-01
Петко Миков 196
Румен Воденичаров 196
Цвятко Хубенов 196
Име
Капка Сиракова
Красимира Ангелова
Мариана Календерска
Надка Иванова
* Всички телефони се набират с +359 2 9606 и вътрешен номер
**Електронната поща се образува след добавяне на '@orgchm.bas.bg' към името

Отдели: ОА – “Отдел Администрация”; ОМР – “Отдел Механична Работилница”; ФСО – “Финансово-счетоводен Отдел”
Изследователски групи: БАВ - “Биологично Активни Вещества” - Пловдив; ОРММ – “Органични Реакции върху Мезопорести Материали”; ОСС - ”Органичен Синтез и Стереохимия”; СОА - “Структурен Органичен Анализ”; ХБПЕ – “Химия и Биофизика на Протеини и Ензими”; ХЛ – “Химия на Липидите”; ХПВ – “Химия на Природните Вещества”; ХТГ – “Химия на Твърдите Горива”; ЦЯМРС – “Център по ЯМР Спектроскопия”;