Вътрешна информация

Бланки

📃 Бланка на ИОХЦФ-БАН 📃 Бланка на ИОХЦФ-БАН (на английски език) 📃 Бланка за отчет на командировка 📃 Финансов отчет на командировка 📃 Бланка за отчет 📃 Бланка - молба за отпуск 📃 Бланка за проект с БАН-ЦУ и по ЕБР 📃 Финансово предложение за закупуване на разтворители, химикали и
консумативи
📃 Процедура за изпълнение на предложения за поемане на разходи в
ИОХЦФ-БАН
📃 Таблица (time sheet) за отчитане на работата по договори 📃 Примерен доклад за достъп

Образци

📃 Образец на договор между възложител и ИОХЦФ-БАН 📃 Опростен образец на договор между възложител и ИОХЦФ-БАН 📃 Образец на приемо-предавателен протокол 📃 Образец на споразумение за сътрудничество

Заявки🛫 Бланка за самолетни билети

След попълване се изпраща едновременно на следните е-майли:
📧 atlas@orgchm.bas.bg и 📧 ticket@atlas-travels.net

Важна информация!

Уважаеми колеги,
Всяка покупка на билет за полети, изпълнявани от „България Еър“ трябва да бъде съпътствана с бланка. Молим да я попълните и да я предадете на кабинен състав по време на полет.

Разтворители за хроматография


Разтворители за високоефективна течна хроматография (HPLC)
(позиция 1)


Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс
Разтворители за газова хроматография с мас-спектрален детектор (GC-MS) и течна хроматография с мас-спектрален детектор (LC-MS)
(позиция 2) Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Разтворители за спектрофотометрия
(позиция 3)


Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Химикали за фин органичен синтез, на биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение и интермедиати за органичен синтез


Химикали за фин органичен синтез
(позиция 1)


Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс
Биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение
(позиция 2) Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Интермедиати за органичен синтез
(позиция 3)
Таблица Алтерлаб 📃Заявка Алтерлаб

Лабораторна стъклария

Лабораторна стъклария
Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Протоколи от Настоящия нс (след 20.02.2020)

📄 Протокол №6 от 06 и 09 април 2020 г. 📄 Протокол №7 от 16 април 2020 г. 📄 Протокол №8 от 14 май 2020 г. 📄 Протокол №9 от 28 май 2020 г. 📄 Протокол №10 от 11 юни 2020 г. 📄 Протокол №11 от 19 юни 2020 г. 📄 Протокол №12 от 02 юли 2020 г. 📄 Протокол №13 от 07 юли 2020 г. 📄 Протокол №14 от 15 юли 2020 г. 📄 Протокол №15 от 10 септември 2020 г. 📄 Протокол №16 от 24 септември 2020 г. 📄 Протокол №17 от 29 октомври 2020 г. 📄 Протокол №18 от 26 ноември 2020 г. 📄 Протокол №19 от 17 декември 2020 г.

Решения

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ

Няма насрочена дата

Предстоящо събрание

📆 Няма насрочена дата

Протоколи от 2020

📄 Протокол от 5 март 2020 г. 📄 Протокол от 28-30 април 2020 г. 📄 Протокол от 11-13 май 2020 г. 📄 Протокол от 26-28 май 2020 г.

Предстоящо събрание

📆 Няма насрочена дата

Протоколи от 2020